Vapování, vaporizace, vaporizéry, elektronické cigarety a liquidy.

  • Nejlepší je nekouřit cigarety, ale kdo to nezvládne, může významně snížit zdravotní rizika přechodem na vapování.
  • Vapování snižuje riziko vzniku rakoviny, srdečních chorob a dalších onemocnění spojených s kouřením cigaret.
  • Vapování vnímáme jako potenciální nástroj pro pomoc lidem s odvykáním kouření cigaret.
  • Vapování je účinnější než nikotinové náplasti a žvýkačky.